Web Yazılım - Neler Yaparız | Poenfi
Neler YaparızWeb Yazılım

Web Yazılım, tasarımı ve kodlaması sonlanmış bir web sitesinin, otomasyon sisteminin veri tabanı ve fonksiyonlar ile dinamik duruma getirilmesidir.

Web Yazılım

Web Yazılım, tasarımı ve kodlaması sonlanmış bir web sitesinin, otomasyon sisteminin veri tabanı ve fonksiyonlar ile dinamik duruma getirilmesidir. Tümüyle özgün ve web site içeriklerinize (metin, görsel alanlar) göre hazırlanır. İçerik Yönetim Paneli dışında hazır sistemleri de web sitenize entegre edebiliriz. Tüm alanların %100 olarak kontrol edilebilmesi, düzenlenmesi için sıfırdan veri tabanı tasarlıyor, buna göre tüm aşamalarıyla web sitenizde tam kontrol sağlıyoruz. İsteğe göre PHP, ASP.NET ya da benzer teknolojileri kullanıyoruz.

Web Yazılım Aşamaları

  • Kodlama aşamasından sonra belirlenmiş tüm alanlara göre veri tabanı oluşturulması,
  • İçerik Yönetim Paneli için kendi tasarımımız olan arayüz veya yeni bir arayüzün tasarlanıp sunulması,
  • Ön yüz tüm alanların İçerik Yönetim Paneli ile entegresi,
  • Genel web site alanlarının eklenmesi ve düzenlenmesiyle panel kullanım dokümanlarının gönderilmesi, isteğe göre yerinde anlatımı,
Yukarı