Gizlilik İlkesi

Gizlilik İlkesi

Poenfi, projeye başladıktan sonra gelen verileri kayıt altına alır ancak pazarlama başta olmak üzere hiçbir koşulda üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmaz!

Kişisel Veri Güvenliği

Poenfi, projeye başladıktan sonra gelen verileri kayıt altına alır ancak pazarlama başta olmak üzere hiçbir koşulda üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmaz! Yasal sorumluluk dışında tüm verileriniz (Ad, soyad, e-Posta, firma adı, adres bilgileri, telefon numaraları ve İçerik Yönetim Paneli, e-Ticaret vb. sistemler, Sunucu, Hosting, Domain genel erişim bilgileri gibi.) güvenli disk alanlarında korunur. Daha önemli veriler ise kapalı devre sunucu veya dahili/harici disklerde saklanır. Verilerinizin tümüyle silineceği, saklanacağı veya işleneceği üzerine size bilgi verilir, yapılacak işlemler sözleşme kapsamına alınır.

Fiziksel ve elektronik posta adresinize kampanya, bülten, katalog, duyuru gibi görüntü ve bilgi gönderimi yapılabilir ancak müşteri bu gönderimleri almak istemediğini belirttiğinde gönderi tekrarlanmaz. İş bitiminde istendiği taktirde tüm veriler elektronik veya fiziksel ortamdan silinir, aksi durumda tüm veri güvenliği Poenfi sorumluluğundadır.

Yazılım projelerinde oluşturulan veri tabanlarında kullanıcı, müşteri, yönetici gibi hesap parolalarının güvenliği için şifreleme kullanılır. Tamamlanmış Web Yazılım, Web Tabanlı Otomasyon, Masaüstü Programlama gibi projeler için kısa/uzun vadede tarafımızdan sağlanacak olası destek vb. erişimlerde talep dışında herhangi bir veri tablonuzda değişiklik yapılmaz, veri alınmaz. Dijital veya basılı işlerde hazırlanan tüm dokümanlar hatasız şekilde düzenlendikten sonra arşivlenir, başka bir projede (Kod, yazılım, tasarım, baskı işleri gibi.) tekrardan kullanılmaz, satılmaz. Sunucu, Hosting, Domain gibi sağladıklarımızın erişim bilgileri eksiksiz olarak gönderilir, destek anlaşması yapılmadığı durumlarda tüm yönetim ve sorumluluk müşteriye devredilir.

Web sitemizde bulunan tüm içerik veya size gönderilecek sözleşme, teklif dosyalarının tüm alanlarında bazı fotoğraflar dışında (Tümü lisanslı ve satın alınmıştır.) göreceğiniz metin, grafik, görsel ve genel içerikler özgün olarak üretilmiş olup Poenfi - Dijital Reklam ve Bilişim kuruluşuna aittir. Poenfi logo ve ad marka tescilli olduğundan, size gönderilen bilgileri kullanmanız, üçüncü bir taraf ile izinsiz paylaşmanız ticari markalar, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. Poenfi, bu durumlarda yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Çerez Yönetimi

Web sitemizin ön ve arka yüz kodlarının tamamını kendimiz oluşturuyor ve varsa kullandığımız harici eklentilerin tüm satırlarını tarıyoruz. Dolayısıyla olası trojan ve zararlı etkenlerin çerez yöntemiyle kullanıcıya aktarılma olasılığının yasal sorumluluğu Poenfi'ye aittir. Google, Facebook, Yandex ve Bing gibi arama motoru araçlarını standart analiz ve istatistik için kullanıyoruz. Bunlar dışında ekstra bir veri toplama üzerine çalışmamız bulunmamaktadır! Web sitemizi daha hızlı kullanabilmeniz için basit HTML, CSS, görsel dosyaları, Müşteri Takip Sistemi giriş bilgisi ve özel tercihlerinizi hatırlama gibi işlemleri çerez yoluyla web tarayıcınıza tanıtıyoruz. Buna karşın analiz, istatistik ve diğerleri için web tarayıcınızdan çerez kısıtlaması getirebilirsiniz.

Web sitemizde iletişim, teklif formu, kariyer ve geri bildirim sayfalarında standart form alanları bulunmaktadır. Bu formlar üzerinden yalnızca sizin gönderdiğiniz verileri alıyor ve geri dönüş sağlıyoruz. Genel destek talepleri dahilinde bulunan verileri, proje sözleşmelerinde belirtilen özel bir sınırlama yoksa geriye dönük inceleme amaçlı saklıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Poenfi - Dijital Reklam ve Bilişim kuruluş adı altında düzenlenen, yayınlanan, satışı yapılan ve sosyal sorumluluk ile ilgili tüm projelerimizi, web sitemiz, alt web sitelerimizin kullanımını KVKK Kanunu'na göre projelendiriyoruz. "Kişisel Veri Güvenliği" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Çerez Yönetimi" başlıkları altında genel bilgi edinebilirsiniz. KVKK Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla projeler ve web sitemizde bulunan, çerez yoluyla topladığımız standart veriler tümüyle yasa çerçevesinde işlenmekte ve hiçbir koşulda üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır.

Aynı zamanda veri toplama üzerine iş yürüten müşterilerimize kanun ile ilgili ayrıntılı bilgi ve web siteleri için teknik destek sağlıyoruz. Kanunda yer alan, Üçüncü Bölüm - Haklar ve Yükümlülükler - Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü başlıklarının altında bulunan 10. Madde gereği; Web sitemizin tüm çözünürlüklerinde, üst ve alt sayfalarının tamamında bilgilendirme ve onay butonu, her geçişte alttan yukarı çıkan sabit, belirgin bar kullanıyoruz. Kullanıcı/müşteri kayıt alanlarında, web sitemiz üzerinden doldurulan formlara verilen otomatik yanıtlarda muhatabımızı açık şekilde bilgilendiriyoruz. Yüz yüze veya telefon görüşmelerinde yapılan KVKK Kanunu bilgilendirmesini sözleşme veya yasal geçerliliği olan yazışma ile kayıt altına alıyoruz.

6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde 29667 sayılı Resmî Gazete yayını ile yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun uygulanması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu görev yapmaktadır. İhlal bildirimi, şikâyet ve kanun hakkında ayrıntılı bilgi için; kvkk.gov.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınızdan;

İlgili kişinin hakları
MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

(b) alt bendine göre bizden; Web site iletişim formu, doğrudan e-Posta gönderimi için info@poenfi.com.tr adresi veya 0850 969 30 76 telefon numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Size en kısa sürede yanıt vereceğiz. Daha ayrıntılı bilgi talep etme hakkında usul ve esaslar; Resmî Gazete - 10 Mart 2018 | Sayı: 30356

Poenfi, gizlilik ilkesi sayfasında sabit yasal veri dışında genel olarak metinlerde bazı değişiklik ve geliştirmeler yapabilir.

Son Düzenleme; 10 Temmuz 2020

Yukarı